Sunday, August 9, 2009

Hanya berada di rumah

Disebabkan kebimbangan pandemik H1N1, kami memutuskan agar hanya berada dirumah pada waktu cuti am iaitu hari Sabtu dan Ahad.
Penularan pandemik ini merisaukan kami...
Semoga AlLah menjauhi kami dari penyakit yang membawa kemudharatan kepada kami...
Amiin....

No comments: